^

Míváte problémy se svým IT?
Pak jste tu na správné adrese!

Od svého vzniku v roce 1992 se věnujeme výhradně oblasti informačních technologií a od začátku jsme stavěli svou kvalifikaci na rozsáhlých odborných zkušenostech získaných v době, kdy ještě nikdo netušil, v jaké míře změní digitální technologie náš svět.

Jádrem naší činnosti je péče o informační systémy zákazníků a zajištění bezproblémového provozu jejich techniky a softwaru.

IT systém, není-li o něj řádně pečováno, může svému provozovateli způsobit řadu velmi nepříjemných starostí, mnohdy s dalekosáhlými důsledky. Naším cílem je zajistit chod IT systému tak, aby se na něj uživatelé mohli plně spolehnout, a objeví-li se přes veškerou péči problém, uvést systém v nejkratším možném čase do fungujícího stavu.

Souhrn našich služeb nahrazuje nebo doplňuje práci interního IT oddělení.

Nezáleží na tom, je-li Vaše firma korporací se stovkami zaměstnanců, mateřskou školou, filiálkou nadnárodní firmy, zemědělským družstvem nebo soukromou živností. Ve všech případech je naší starostí, aby Váš IT systém byl plně funkční a plně k dispozici.

Existuje řada variant možné spolupráce. Můžete nám svěřit odpovědnost za správu celého informačního systému, případně jen některých jeho částí, nebo můžeme Vašemu stávajícímu správci poskytnout spolehlivé odborné zázemí a zastoupit jej při jeho nepřítomnosti. Jsme otevřeni všem formám spolupráce na zajištění spolehlivosti, bezpečnosti a dostupnosti Vašeho informačního systému.

Má-li náš zákazník problém, může ho zcela přenést na nás a my zajistíme jeho kompletní, kvalifikované a rychlé vyřešení.

U nás není zákazník nikdy zatěžován administrativou, podřizován organizačním postupům či posílán „od čerta k ďáblu“. Jednoduše nás zkontaktuje způsobem, jaký zrovna uzná v dané situaci za vhodný, a my už se o vše ostatní postaráme. Bezpodmínečnou samozřejmostí je diskrétnost, ochrana údajů a zachování obchodního tajemství.

S naprostou většinou zákazníků udržujeme dlouhodobou, těsnou spolupráci.

V některých případech tato spolupráce trvá již tři dekády, takže v odlehčeném duchu říkáme, že „jsme jejich nejstarším zaměstnancem“. Se stejnou ochotou ovšem obsloužíme i příchozí zákazníky, ať už potřebují pomoci s instalací či opravou, nebo třeba jen poradit v nějaké záležitosti týkající se jejich počítače. Zvlášť si vážíme důvěry lidí, kteří nejsou s digitálními technologiemi příliš srostlí. Ti často oceňují, že se jim u nás dostane srozumitelného vysvětlení, respektujícího jejich pohled na věc.

Během našeho působení jsme vypracovali vysoce efektivní způsob správy systémů a podpory uživatelů, který nám dovoluje poskytovat služby nejvyšší kvality, aniž by za ně zákazník musel draze platit.

Ve srovnání s ostatními možnostmi, jako např. vlastní IT oddělení nebo správce systému na plný úvazek, se dostáváme na zlomek ceny, takže úhrady za naše služby zpravidla nepředstavují významnou položku ve firemním hospodaření. Podle ohlasů, které máme k dispozici, hodnotí zákazníci spolupráci s námi jako skvěle fungující a přínosnou. Zvlášť spokojeni jsou se vstřícným přístupem našich pracovníků a s rychlostí a úplností vyřešení požadavků.

Naše firma sídlí ve středních Čechách, avšak její působnost pokrývá celou Českou republiku a v několika případech sahá i za její hranice.

Zákazníci působící mimo naše okolí se nemusejí obávat vysokých cestovních nákladů – při uzavření servisní smlouvy na péči o IT infrastrukturu totiž žádné cestovné neúčtujeme. Cena je dána pouze rozsahem systému a možnostmi uživatelů účastnit se jeho správy. Vadí-li Vám vysoké cestovní náhrady účtované jinými servisními firmami, může být toto jednoznačný argument k navázání spolupráce s námi.

Všichni naši systémoví inženýři a konzultanti mají vysokoškolské vzdělání technického nebo přírodovědného směru a minimálně 15 let velmi intenzívní praxe v oboru. To nám umožňuje snadno pochopit potřeby zákazníků a rychle a s odbornou erudicí na ně reagovat.

Při tempu, jakým se náš obor vyvíjí, musíme neustále získávat informace o nových trendech a přizpůsobovat jim svou kvalifikaci. Velmi nám v tom pomáhá partnerství s firmou Microsoft a dalšími předními výrobci. Máme k dispozici nejnovější produkty, které sami nejprve nasazujeme v našich provozních podmínkách, než je začneme implementovat u zákazníků. Tím si udržujeme přehled o aktuálních novinkách a nabýváme čerstvé poznatky ohledně jejich užití a zavádění do praxe.

Důležitou součástí naší kvalifikace je i schopnost umět si poradit v nejrůznějších situacích a nacházet improvizovaná řešení umožňující překlenout zásadní problémy do doby, než se podaří záležitost vyřídit definitivně. U zákazníků, kteří mají svůj systém plně pod naší správou, nepamatujeme případ, že by museli kvůli potížím s IT přerušit nebo omezit provoz, byť jen na jediný den.

Potřeby našich zákazníků ale nezřídka přesahují výše popsaný rámec. Můžeme nabídnout bohaté zkušenosti se zaváděním systémů podnikového řízení (ERP) a s tvorbou zakázkového softwaru, většinou specializovaných webů založených na databázi.

Bezpečnost na prvním místě

Velký důraz klademe na zabezpečení systémů, které nám zákazníci svěřili do správy. Všichni naši pracovníci absolvovali kurzy informační a kybernetické bezpečnosti NÚKIB a jsou držiteli příslušných certifikátů.

Pravidelně se účastníme školení a certifikačních testů k bezpečnostním produktům od renomovaných výrobců, mezi něž patří ESET, GFI, Kerio nebo N-able.
Prevence a rychlá reakce na kybernetické hrozby jsou naší nejvyšší prioritou.

TIP: Stěhujete firmu? Jste si jisti, že v nových prostorách bude vše od počátku plně fungovat? Ušetřete si nervy a nemilá překvapení a přijďte se s námi poradit.

BERÁNEK, spol. s r.o.

Kleinerova 1469
272 01  Kladno
Česká republika

+420 312 242 232
+420 605 202 495

beranek
www.beranek.cz

Reference

Před časem jsme, podobně jako řada jiných firem, uváděli na webu jména některých zákazníků. V reakci na rostoucí nebezpečí kybernetických útoků a zpřísňující se požadavky na informační bezpečnost jsme se ale rozhodli – v zájmu ochrany informačních systémů našich zákazníků – jejich jména zde nezveřejňovat. Budete-li mít zájem o reference na naši firmu, rádi se s Vámi o ně podělíme při osobním jednání, případně Vám zprostředkujeme referenční kontakty nebo návštěvu u některého našeho zákazníka.

Děkujeme, že jste věnovali pozornost našemu webovému profilu. Usoudíte-li, že by využití našich služeb pro Vás mohlo být přínosem, bude nám ctí vejít s Vámi v jednání a v případě jeho zdaru Vás uvítat v řadách našich spokojených zákazníků.